Cliënten

Moeder met 17 jarige dochter met leerproblemen

“Onze dochter Anne heeft al sinds zij op de basisschool begon leerproblemen. Diverse keren werd ze onderzocht en elke keer werd beter duidelijk wat er mis was. Haar hersenhelften werkten niet samen: informatie die gelijktijdig auditief en visueel werd aangeboden kwam nergens aan. Er volgde een verwijzing naar het WKZ, waar bleek dat er geen behandeling was voor haar probleem. In het dagelijkse leven had Anne ook moeite met in- en doorslapen, klaagde ze vaak over vermoeidheid en maakte ze een afwezige indruk.

In november 2012 werden wij geattendeerd op “Spindles” . We konden al een week later terecht voor een QEEG en daaruit bleek dat neurofeedback de klachten zou kunnen verminderen.

 

Lees verder…

 


Vader met twee dyslectische zoons

“Onze twee zoons zijn dyslectisch. Een paar jaar geleden hoorden we van neurofeedback. De oudste ging naar het middelbaar en had al een manier gevonden om met zijn dyslexie om te gaan, maar de jongste liep er in groep 5 echt tegen aan: rekenen ging geweldig maar het lezen, schrijven en spellen was een ramp. Concentratie vond school ook niet optimaal. Er zat veel onrust in het mannetje.

Lees verder …

 

 


​Moeder met 13 jarige adoptiezoon met leerproblemen

“Mijn zoon is geboren in Brazilie en op 1 jarige leeftijd bij mij (adoptiemoeder) komen wonen. Het 1e jaar in Brazilie heeft hij het niet makkelijk gehad en dat was terug te zien in zijn gedrag. Toen hij een jaar of 5 was werd de diagnose reactie hechtingsstoornis met ADHD vastgesteld. Na een aantal jaren van therapie was mijn zoon op 13 jarige leeftijd een lieve, sociale, goed in zijn vel zittende puber. Waar hij nog wel last van had was een slecht werkgeheugen, slechte concentratie en moeizame automatisering. Deze 3 probleemgebieden belemmerde hem behoorlijk in zijn leerprestaties waardoor hij een behoorlijke leerachterstand had opgelopen.

Lees verder …


Veertig jarige vrouw met vermoeidheidssyndroom

“Mijn hele leven had ik al veel slaap nodig. Ik was vaak overdag erg moe en sliep veel en vaak, ook overdag.

Het voelde alsof ik energie te kort had. Medisch gezien was er niets te vinden. Een slaaponderzoek bracht ook geen uitkomst. Verschillende alternatieve geneeswijzen geprobeerd, ook deze leverden voor mij niet voldoende op. Ik ben blijven zoeken naar een oplossing en neurofeedback is voor mij de juiste therapie geweest.

Lees verder…


Achtendertig jarige vrouw met migraine

“Al jaren had ik enorme last van migraine, en dan met name hormoongevoelige migraine. Zo kon ik in mijn agenda al invullen wanneer de volgende aanval zou komen. Van alles had ik geprobeerd, medicatie, spiraaltje, alternatieve geneeskunde dmv dieet, maar niets hielp. Eigenlijk had ik al geaccepteerd dat dit bij mij hoorde en mijn leven er op in moest richten.

Totdat ik hoorde van Neurofeedback…… een uitkomst voor vele ongemakken aangestuurd vanuit de hersenen.

Lees verder…