Werkwijze

Overweegt u naar aanleiding van de informatie op onze website om een neurofeedback behandeling te starten? Meld u dan aan voor een vrijblijvend informatiegesprek.

In het informatiegesprek wordt bekeken of een succesvolle behandeling mogelijk is en wordt de werkwijze van Spindles toegelicht. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen.

Voorafgaand aan de behandeling wordt een qEEG en een kort psychologisch interview afgenomen.  De afname van het qEEG en het psychologisch interview gebeurt door een psychiater.

Het qEEG geeft informatie in hoeverre het EEG uit balans is. Dit wordt gedaan door op een 19 plaatsen tegelijk het EEG te meten. Het resultaat van de meting wordt vergeleken met de uitkomsten van het EEG van personen zonder klachten met dezelfde leeftijd en sekse uit een database. Hierdoor krijgen we zicht op plekken waar de hersenactiviteit verhoogd of juist verlaagd is en krijgen we een indruk welke hersengebieden uit balans zijn. Op basis hiervan kan een goed trainingsprotocol worden opgesteld voor de neurofeedbacktrainingen.

Tijdens het trainen wordt real time het EEG gemeten terwijl u vanuit een gemakkelijke stoel naar een beeldscherm kijkt. Meestal wordt er achter elk oor één electrode en één of twee midden op het hoofd geplaatst. Op het beeldscherm is bijvoorbeeld een spelletje te zien. Door het spelen van het spelletje en het ’gewoon te laten gebeuren’ ontstaat er een gevoel hoe het beste resultaat behaald kan worden.

De trainer stelt voortdurend de moeilijkheidsgraad bij. Dit is mogelijk doordat informatie op het beeldscherm van de trainer zichtbaar wordt gemaakt. Het succes in het spelletje is de positieve feedback van de training. Er ontstaat een proces van conditionering wat langzamerhand de klachten doet verminderen.

Bij Spindles vinden we het belangrijk dat cliënten zicht hebben op de resultaten van de training. Daarom wordt er na elke 10 sessies een kort verslag geschreven met een evaluatie van de training. Het doel hiervan is verandering in het EEG en in gedrag zichtbaar te maken. Onderdeel van de evaluatie is advies over een eventueel vervolg.