EEG

Bij Neurofeedback wordt het EEG getraind. De afkorting EEG staat voor Electro Encephalo Gram. Ons brein produceert minuscule elektrische stroompjes die te beschouwen zijn als trillinkjes. Frequentieis daarbij een belangrijke term. Frequentie zegt iets over de hoeveelheid trillinkjes per seconde. Frequentie wordt uitgedrukt in de maat Hertz. Er zijn hersengolven met een lage frequentie; trage
golven en golven met hoge frequenties; snelle golven. Het hele spectrum loopt van 0 tot 42Hz.
De trage golven worden Delta(1-2Hz) en Theta(3-7Hz) genoemd. Delta produceren we als we in diepe slaap zijn en Theta als we slaperig zijn. Mensen met concentratieproblemen produceren vaak relatief veel van deze trage golven. De snelle hersengolven worden Beta en Gamma genoemd. Beta loopt van 15-38 Hz en Gamma van 38-42.
​Een andere belangrijke term is amplitude. De amplitude is de hoogte van de hersengolf en bij een EEG wordt dit uitgedrukt in microvolt. Dan wordt ook duidelijk dat het werkelijk om minuscule elektrische stroompjes gaat, want een microvolt is het miljoenste deel van een volt.