SPINDLES

PRAKTIJK VOOR NEUROFEEDBACK

Behandeling van stress, concentratie- en vermoeidheidsproblemen

Werkwijze

 

Een behandeling bij Spindles bestaat uit een informatiegesprek, de afname van een QEEG, trainingen en een evaluatie.

 

Overweegt u naar aanleiding van de informatie op onze website om een neurofeedback behandeling te starten?
Meld u dan aan voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Aan de hand van de klachten kan bekeken worden of een succesvolle behandeling mogelijk is. Ook wordt de werkwijze van Spindles verder toegelicht en krijgt u gelegenheid uw vragen te stellen.

 

 

 

 

 

clientenervaringen

 

 

 

"Onze twee zoons zijn dyslectisch. Een paar jaar geleden hoorden we van neurofeedback. De oudste ging naar het middelbaar en had al een manier gevonden om met zijn dyslexie om te gaan, maar de jongste liep er in groep 5 echt tegen aan: rekenen ging geweldig maar het lezen, schrijven en spellen was een ramp .​Concentratie vond school ook niet optimaal.Er zat veel onrust in het mannetje."