SPINDLES

PRAKTIJK VOOR NEUROFEEDBACK

Behandeling van stress, concentratie- en vermoeidheidsproblemen

Referenties

 

​Spindles werkt volgens normen van het BCIA EEG. Dit is wereldwijd het enige erkende instituut dat neurofeedback therapeuten certificeert. Daarnaast worden trainingen onder supervisie gedaan van Else Dahmen, klinisch neuropsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog BIG. Landelijk wordt zij als een expert in neurofeedback gezien. Hieronder leest u de commentaren van drs Else Dahmen en dr Anneke J.G. Vinke.

Else Dahmen, verbonden aan Brainspa
Neuropsycholoog, Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

 

"Herma Schuttenbelt, de kracht achter Spindles, is voor mij een zeer gewaardeerde collega. Met een gerust hart kun je je hersenen aan Herma toevertrouwen. Zij is zeer vakbekwaam en werkt nauwgezet aan het in orde breng van de balans in de hersenen. Ik verwijs altijd graag kinderen en volwassenen door naar Spindles, mede omdat Herma zich altijd goed afstemt op haar cliënten. Hierdoor kan de neurofeedback training naar een hoger niveau worden getild. Behalve haar neurofeedback kwaliteiten, heeft zij ook nog eens een heel fijne, betrokken, gedreven en enthousiaste persoonlijkheid, wat het extra plezierig maakt om zo nauw met haar samen te werken."

 

www.brainspa.nl

 

dr. Anneke J.G. Vinke, Adoptiepraktijk Vinke
GZ-psychologe

 

“De Adoptiepraktijk werkt graag samen met Spindles omdat Herma Schuttenbelt een uitstekende neurofeedbacktherapeute is waarbij cliënten in goede handen zijn. Neurofeedback is een behandelvorm die in opkomst is maar die alleen goed werkt bij een precies en individueel ingesteld protocol. Dat laatste is bij Spindles gegarandeerd. Regelmatig wordt het ingezette protocol geëvalueerd samen met een neuropsychologe en zo nodig bijgesteld. Deze individuele aanpak levert veel op, zowel voor geadopteerde kinderen, geadopteerde volwassenen als voor adoptie ouders!

Adoptiegerelateerde vragen en problemen kunnen heel complex zijn, zeker wanneer een kind op oudere leeftijd (> 1 jaar) naar Nederland kwam. Vroege ervaringen laten sporen na: de invloed van ondervoeding, wisselende verzorgers, medische aandoeningen en trauma zijn te zien in het brein. Dat uit zich dan vaak in problemen met concentratie en aandacht, slaapproblemen, angsten en boosheid. Schoolproblemen spelen ook vaak een rol. Reguliere therapie, traumaverwerking en werken aan de gehechtheidsrelatie brengen veel op maar voor een aantal geadopteerde kinderen is dat niet genoeg. Dan is Neurofeedback een uitkomst: het brengt meer rust in het overprikkelde brein. Op school en thuis zien we vaak snel verandering. Soms verwijs ik ook ouders: het opvoeden van een geadopteerd kind kan veel vragen en neurofeedback kan helpen om de eigen energie van de ouders weer op peil te brengen, hoofdpijn of slaapklachten te verminderen en daarmee een beter gevoel van algemeen welbevinden te krijgen en te behouden”

 

www.adoptiepraktijk.nl

 

Jan Prins, Julianaschool Bilthoven
Intern Begeleider

 

"Neurofeedback was voor de Julianaschool uit Bilthoven tot voor drie jaar een onbekend gegeven. Tot Herma Schuttenbelt van Spindles contact opnam met de school. De nieuwsgierigheid werd geprikkeld en de interesse voor deze behandelmethode voor de hersenen was geboren. Het zorgteam van de Julianaschool had voor de kinderen, dankzij Herma, een nieuwe mogelijkheid ontdekt waarbij de hersenen worden getraind tot een optimalere werking. Een alternatieve behandeling, zonder medicatie voor kinderen met concentratieproblemen, slaapproblemen of angstklachten was gevonden. ​

Het zorgteam wilde dat deze mogelijkheid ook bij ouders bekend moest worden gemaakt. Herma werd daarom uitgenodigd voor een workshop-presentatie op een van de zorgthema-avonden. Haar informatie zetten vele belangstellenden aan het denken en deze behandelmethode te overwegen. Sinds de eerste kennismaking met Herma zijn enkele kinderen voor behandeling bij Herma in de praktijk geweest. Het zijn sessies die in duur een lang traject vergen. Ouders worden tussentijds bijgepraat over de behandeling. Ook, met toestemming van de ouders, wordt de school op de hoogte gesteld. Het gedrag van deze kinderen is zichtbaar veranderd en zij kunnen beter functioneren. De kinderen kunnen de verschillen aangeven. Heel bijzonder."

 

www.julianaschool.info